איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בירגר גרשון   לויטן (רבינוביץ) רבקה   קזושנר צפורה פייגה
גינזבורג נח   מדליה דוד ברנרד   קזושנר שמואל
דודזון (ריבקינד) מנחם מנדל   מדליה ינטה   קרישבסקי גרשון יצחק
הירשפלד צבי הירש   מדליה יששכר דב   רבינוביץ חיים
טרכטנברג (סמילנסקי) שפרה   מייזל (הירשפלד) רחל   רבינוביץ חנה
לובמן יהודה לייב גדליה   פוחצ'בסקי (פינשטיין, נפש) נחמה    
לובמן שצרה   קזושנר אברהם יחיאל