איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרונוביץ יעקב   יונס שלמה נפתלי הרץ   פפירמייסטר (דודזון) לאה
אושרוב טשרני   כהן (פפירמייסטר) מיניה   פפירמייסטר שלום
אושרוב יהושע   לובמן משה   פרס (פפירמייסטר) מרים
אושרוב רחל   לוין (גולדבלט) דבורה   קזנובסקי מנחם
אושרוב שאול   מילר (קולקר) בנימין   קזרנובסקי מנחם
אושרוב שלמה   ניימן יוסף   קזרנובסקי רבקה
אושרוב שמואל   סגל מרדכי יואל   קראוזה אליהו
בן יהודה (יונס) חמדה   פינשטיין (מילכיקר) בלומה   שמוליצ'נסקי משה ניסן
הורביץ (פפירמייסטר) רחל   פינשטיין (וירצר) יונה צבי   שמוליצ'נסקי שמעון אליעזר
ויס (גולדבלט) גוטל טובה   פפירמייסטר אהרון   שמעוני (פפירמייסטר) דינה
יהוד (כהן) אסתר   פפירמייסטר גרשון    
יהוד יחיא   פפירמייסטר דב ברל