איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הופנקו (קרישבסקי) לינה רחל לאה   סולימן אסתר   פופל מרדכי
וייסל יצחק   סולימן דוד   פישצנר צבי
וייסל רחל   סולימן ישראל   קרישבסקי אזרחי מרדכי
מרקוס אברהם   סולימן עובדיה   שורץ שמעון
מרקוס חיה שרה   סמילנסקי (טלר) צלה    
סולימן אברהם   פובימברובסקי (פומבורובסקי) שלמה