איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב עשהאל   חיסין אלכסנדר   ספקטור (אברמסון) פסיה
אברמסון יוסף   חריט (אברמסון) צביה   עוקשי שלמה סלימן
אברמסון משה   טרטקוב (אברמסון) צפורה   פולני יחיאל
בונדר (גרינבלט) מרים   ייבין (יוניס) אסתר   פולני (חיסין) עדה
גפלה (קפרא) לאה   ייבין שמואל   פיבלוביץ קופל
גפן (חיסין) אסתר   כהן (מזובר) יוחנה   פינקלשטין (חיסין) דבורה
גרינבלט (פייבלוביץ') יעקב   כהן (לוקשין) שרה   קולדין (גרינבלט) שרה
גרינבלט (שקרלביץ) מינדיל   לוקשין אברהם   קלימקר (רוזן) פנינה
דשבסקי (גולחוי) נסיה   לוקשין (לובין) אסתר יטא   רוחימוביץ בן ציון
הכט משה   לוקשין (אברהמי) דב   רוחימוביץ מויסיי משה
וינוקור מתתיהו   מוגילביץ (גרינבלט) פרידה עליזה   רוחימוביץ מלכה
וינוקור (שפיטלניק) תרצה   מטמן כהן יהודה   רפפורט (ברא) רחל
זוסמן יצחק   מטמן כהן (ברומר) פניה   שוחט (גרינבלט) לאה
זמסקי (גרינבלט) זיסל נעמי   מינץ (רוחימוביץ) שרה