איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ארבל (איידלננט) בן ציון   גינוסר (הכהן) שושנה רוזה   יעקובי צבי
אתיאל איטה   גרסטנר יונה   יעקובי שלמה
אתיאל (היטעל) אריה ליב   דויטש שבתאי   נורדשטיין אלכסנדר
בוקסר חרובי ליב אריה   דן גבריאל   עוג'ן ויקטוריה
בן הלל (בקר) מנחם   הכהן דוד   פזנר (וילקנסקי) שרה
בקר אליעזר   הכהן (בן הלל הכהן) מרדכי   פרשקובסקי (אהרוני) בתיה
בקר משה   זוסמן דב ברל   שוכמן צבי
בקר ניסן   זלסקי (בקר) לאה   שלומוביץ דוד
בקר שמואל   טמקין מרדכי   שניידר (סניידר) אברהם יוסף
ברלין אליהו   יעקובי זילפה    
גולני (יגולניצר) יצחק אברהם   יעקובי יחזקאל