איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוירבך (אויערבאך) משה   דהרי אהרון   טביב נעמה
בוקסר זלמן סולומון   דהרי (טביב) פודה כספית   טביב סאלחה שרה
בן יונה (בסיס) נחלה תמרה   הלוי (לוי כמוס) סעדיה   טביב סעדיה
בן יונה (חממי) שלמה   הלוי (עוג'ן) סעידה   טביב צ'ביה
ג'דה (מימון) אסתר   הלוי בן פנחס (כמוס) דוד   טביב רבקה רזקה
ג'מיל אסתר   הלוי קראוני מחלי   טביב רשושה
ג'מיל חממה   הלוי קראוני (בן יונה) שושנה שמעה   טביב (כהן עראקי) שמעה
ג'מיל סואדה   וילסון (וישיניצקי) שמואל נתן   טביב בסיס פראשה יהודית
ג'מיל סעדיה   חומה שרה טויבא   טביב חותי שלמה
ג'מיל סעידה   חיטרוש אהרון   יהוד (כמוס) שמחה סואדה
ג'מילי יוסף   חיטרוש (טביב) אסתר   יקותיאלי (זוסמנוביץ) חביב
ג'מילי מרים   חיטרוש האדיה   כהן (ג'נח) אהרון
גדסי טביב עליזה   חיטרוש יעקב   כהן מרדכי
גלוסקא (עוקשי) אסתר   טביב אברהם   כהן (טביב) רומה ראומה
גלוסקא סעדיה   טביב (בן שלום) דוד   כהן עראקי הוידה
גלוסקא (פנחס) סעידה   טביב הוידה   כהן עראקי סעדיה
גפלא (בן יעקב) דוד   טביב (בן אברהם) טביב   כובני (חובני) שלמה
גפלא נכלה   טביב יעקב   כמוס (טביב) נעמה נעמי
גפלה (בן יעקב) סעדיה   טביב כדיה   כמוס צדוק
גפלה (בן יעקב) שלום   טביב משה   לוי כמוס