איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדמוב משה   חובב (ויליניץ) מאיר   מלין משה
בורשטיין מנחם מן   חובב (ויליניץ) צבי   מלין שלמה
גורה (פקר) שושנה   חן טוב (חרשוכין) משה   מלמד (גורביץ) חסיה
דודס (ויליניץ) חנה   חן טוב עליזה פרידי   סדומסקי נחום
ויליניץ פנינה פניה   חן טוב (חרשוכין) פוזה פנינה   סולימן (קצין) רינה
ויליניץ שלמה   חרש אליהו   פינשטיין (אהרונוביץ) דורה
ויליניץ חובב נתן   חרש ראובן   קיפניס לוין
וינברג יהודה לואי   טפט רפאלי (ויליניץ) עליזה   שורר חיים
וישנבסקי מאיר   טרויבה צבי   שמואלי (פלחוביץ) שמואל
זילברמן שרינה שיינדל   מוגילבסקי סלבה תהילה   שניפר נתן
זר ציון (כרמין, זיצר) נחמה   מלין (גולודץ) מושה