איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
דה-סואן (אדמוב) שולמית   ליברמן רחל   קולדין אליהו
דוברובסקי מרדכי   ליטבק יעקב   קולדין צבי
וינדמן זאב ולודיה   לימישוב אסתר   קושניר שמואל
ויצמן יחיאל   לימישוב משה   קפלון יעקב
חרובי (בוקסר) שמואל   מקלר (קולדין) רחל   קפלון ירוחם
טרטקוב משה   עזרוני (קפלון) שרה   קפלון (בלקובסקי) רייזיל שושנה
יעקובי (מוגילבסקי) רחל   ציבלין פלוא   קפלון שמואל
ליברמן חיים   קולדין אברהם   שפירא צבי