איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרוני (אהרונובסקי) אריה ישראל   גולדברג (פינס) רשל רחל   מזל אליעזר
אלוני (דובינה) דוד   גולדשמיט יוסף   מזרחי זכריה
אלטר פנחס   הרשקוביץ (זרחוביץ) פרידה   מילמן אבא
אסא סנטו   ווטרמן אליהו   נחמוני (שמוץ) אליקום
בירנבוים יוסף   ווטרמן (סימון) בטסי בתיה   נחמוני (וולמן) יהודית
בלבן אליעזר   וינברג אריה   פישר משה
בלוך אברהם   ולד יחיאל   פלבסקי דוד
בלומברג אריה   ושיץ אפרים   פלדמן (בלומברג) חיה
בלומברג דב   זלצר יחיאל   פלדמן שמריהו סידני
בלומברג דוד   ידלין נפתלי   פרוסקובר (ברמן) מרים
בלומברג לאה   ידלין רחל   פרידברג צבי
בלומברג מאיר   יושע שמואל   צפרוני (צפלביץ') גבריאל
בלומברג צבי   ינובסקי ידידיה   קמפינסקי שמעון
בן ברוך טוביה   יעקבסון תמה   קפלון (קריצ'בסקי) פנינה
בן יעקב (שוסטר) מאיר   יצחקי ישראל   קפלן הלוי אליהו
בן עוזיאל ניסים   כרמי נתן   רוגובסקי משה
בסקינד זאב   לויטה אליהו   רון שולמית
גוטמן יצחק ניסן   ליבונטין משה   רייזברג משה
גוטמן (דיניץ) רחל   לינדן (בלומברג) אהובה   רייספלד (לבונטין) אלה
גולדברג בנימין זאב   לינדן יעקב   שטיין חיים מאיר