איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרונסון (פלוטניק) צילה   זוסקביץ טוביה   מינדלין אברהם
אוצפ (קפלן) יוכבד   זלסקי שרגא פדיה   סופר (פלוטניק) חסיה
בן צבי שמואל   טבק דב בוריס   סופר יעקב
ברק דוד   טויבר (בון גרינשטיין) רחל   סטולר אפרים
ברקוביץ שמעון   יולני יעקב   סלונים (שלאין) חנה
גלוזמן דב ברל   ינובסקי שרה   עדיני (אידלמן) יונה
גרינבלט שמואל   יניב (ינובסקי) יעקב   עזרוני יקותיאל
דובינסקי אהרון   יפת (שיינס) משה   פינקלשטין ישראל
דובינסקי חנה   כהן אברהם   פרנקל יצחק
דודזון (ריבקס) אידה   כהן אליהו   קאושנסקי יצחק
דמארי נעמי   כהן שרה ננג'אן   קליבנוב יעקב
דמארי שלמה   כהנובסקי אהרון   קלס רבקה
הוברמן אברהם צבי   ליבין (יאנס) יוסף לייב   קפלן ברוך יוסף
הורביץ דוד   ליבין (ברבל) ריסיה   קפלן (פורר) שרה
וינברג גרסטנר רחל אביבה   ליבל (ליטמן) אטוש   ריבלין (ליבין) שרה
ויסמן אברהם אדולף   ליבל דוד   ריבקס חיה טובה
וישנבסקי משה   ליברמן (ליטבאק) שרה   ריסל מיכאל
וקסלמן (פרנקל) חיה   לינדה שמעון   שיף חנה
וקסלמן ישראל   מאייר חנוך   שיף שמעון
ורטהיים מתתיהו   מורגנשטרן יצחק   שפרן יצחק