איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי) אברהם   וישנבסקי הינדה   לוי ווהאב יוסף
אבירם (מזרחי) בנימין   זהבי (זיבלין) אפרים   לוין לנה הלנה
אבירם (דיבבה מזרחי) חיים   זודקביץ טוביה   ליבונטין (חושי הארכי) יחיאל יוסף
אבירם (דיבבה מזרחי) רבקה   זודקביץ מרים   ליבל שלמה
אברוצקי (אוברוצקי) מרדכי מקס   זוסמנוביץ יצחק   לימן (פיס) אהובה
אברוצקי (קצפ) רעיה רחל   זוסמנוביץ רבקה ורה   לינדה (שוסטר) יפה שיינה
אברמוביץ (לייבל) רחל   זמורה (הולצמן) אהובה   מיצמכר אלטר
אוברמן דב   חתוכה עובדיה   מיצמכר אנשל אשר
אוצפ יצחק   חתוכה רחל   מיצמכר (ידיס) חיה שרה
בובשובר אריה ליב   חתוכה שלום   מיצמכר (וינברג) רחל
בירנבוים אברהם   יודלביץ יהודה   מירנסקי (ברוש) צפורה
בלוך אהרון   יולביץ (גלגוט) שרה   מרימס מנשה מוניה
בלקין גרשון   ים שחור (צרמנוביץ) אברהם   נובק (שוסטר) אידה יהודית
בן יעקב (שוסטר יעקובזון) יהושע   ינאי (ינובסקי) יהודה   נוברגי אלחנן
ג'מילי חתוכה (חיים) אסתר   ינובסקי הלל איסר   סוסלינסקי זליג
גינוסר (גינצבורג) שלמה   כהן אברהם   עוקשי יוסף
גרינבלט אריה   כהן יצחק   פאר יעקב
דוברישמן בנימין   כהן (בלומברג) צפורה   פאר שאול
וישנבסקי איסר   כספי יואל   פוגל מנחם מנדל
וישנבסקי אריה   כספי משה   פיס בתיה