איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פישר יוסף   צרניחוב אברהם   רוחה זהבה קזיל
פניני (יצחקי) שרה   צרניחוב חנה   רוחה קליבבה יהונתן
פרומקיס חיים   קום יהודה לייב   שוחטוביץ אריה
פרימן (הנקין) אסתר   קרלן (שוחט) חוה   שינברג משה
פרימן דרור (שמוקלר) מרים   רוזנבליט (שטרן) חנה אנה   שכן (שוסטר) פייגה צפורה לינה לאה
פשצ'נסקי סשה שבתאי   רוחה אברהם   תמרי בן ציון