איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב ראובן   בראון אברהם   דמארי זכריה
אברמוב (עקיביוב) רבקה   בראון (סקוהוף) יהודית סופי   דמארי יונה
אברמוביץ (פופקו) רבקה   בראון יחזקאל   דמארי יחיא זכריה
אולינקי (שטימלר) אסתר   בשארי (דמארי) צביה   דמארי סעדיה
אולינקי יעקב   גורביץ שלום   דמארי בושמי שושנה
אוקסמן זאב   גלובצ'יק ישראל   דמארי מזרחי (נגר) קומש יונה
איטקין ישראל   גרינבלט משה   דרור (טומשין) מרים מינה
איל (רובשקין) משה מישקה   גרצברג חיה   הוברמן (רטנר) לאה ליזה
איל (רובשקין) שמואל   גרשט אברהם   הוברמן (זיסל) מרים
אלרואי (רצקי) פנחס   גרשט בלומה   הירשפלד חיים
אסא אהרון הנרי   גרשט חנוך   הלמן (מצקין) בתיה
אסא יוסף בכור   גרשט יצחק   הלמן מנדל מנחם
אסא ליאון   גרשט מרדכי   הלפרין (גרינשפון) ג'ניה
אשכנזי נח   גרשט פנחס   הראל (הרשקוביץ) גרשון
ביצ'יק אלחנן   דומבק אהרון   וימן משה
ביצ'יק (גרוסבורד) רחל   דומבק זלמן   וינשטיין (כץ) אסתר
בלוטין (בוליטין) מנחם מנדל   דומבק חנה   וירצר משה
בן יעקב הדסה   דומבק ראובן   ולד מרדכי
בן יעקב עמנואלה   דמארי אברהם   זוסמן אברהם
בניסוביץ רחל לאה   דמארי גזאל אילה   זוסמן (לוין) אלכסנדרה סאשה