איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
זוסמן עזרא   ליבונטין דבורה דוסיה   ציבלין צילה
זוסמנוביץ יפה שיינה   לישנסקי (פרדקין) גאולה   צרשנר טובה
זוסמנוביץ מרדכי   לנדוי (גרינברג) זהבה   צרשנר נתן
זרחוביץ יצחק איציק   מדליה חנה   קואנקה (אסא) בתיה ברטה
חוטוצקי זלמן   מור שמריהו   קטורי (אסא) עליזה
חוטוצקי לאה   מושקוביץ אברהם   קלר אשר
חיסין ניוטה   מסטרמן יצחק   קלר לאה
חריפאי בן שחר   מרקוביץ (אייזן) יהודית   קפלן לייבו אריה
טביב (קנטרוביץ) חנה   ניר (וידנפלד) עמוס   קרלן פרץ
טבצ'ניק (דומבק) מרים   סגל יוסף   רבינוביץ (דמארי) שרה
טומשין בלה   סגל (כהן) שרה   רובשקין הדסה
טומשין זאב   סיקלר יוסף   רובשקין שלמה
טומשין מיכאל   סלובוצקי אגון יהושע   רוהר איזי
טומשין מרדכי   סלובוצקי (לוין) פניה צפורה   רצ'בסקי אהרון
ידידיה (גרשט) זהבה   פאר (פאייער) ברוך   רצ'בסקי יוסף
יזרסקי (וולמן) חנה   פבר חיים   רצ'בסקי מאיר
הורים: אהרון, חיה; לידה: 1904
כהן שמריהו   פיסרו דוד   רצ'בסקי מאיר
הורים: דב, זלדה; בת זוג: עדה; לידה: 1897
לבזובסקי יעקב   פישביין מרדכי   רצ'בסקי עדה
לובצקי אלטה   פרנקל (לופובסקי) שפרה   שוהם (פינקלשטיין) זאב
לובצקי עדה   פשיגודה ישראל   שוסטר זלמן