איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
חוברה איטה   לואיס (קרסר) לאה   פאר (ליברמן) חסיה
חוברה צבי   לואיס ליפא   פייער ברוך
חמוז כהן שאול   לוטן (מורבין) אסתר   פייער בת שבע
טולמצקי זלמן   לוי כדר עובדיה   פיסטל בלה
טולמצקי (ויסר) טובה   לוין (פרנקל) אניוטה הניה   פישלזון (רבניצקי) חנה
טלר משה   ליברגוט ישראל   פנחסוביץ (סירקיס) מרים
יונתן (קליין) נתן   ליברגוט רחל   פרוסקאור (פרוסקובר) הנס
ימפולסקי אהרון   לילינבלום שלמה   פרוסקאור (ליפנסקי) סטפי
ימפולסקי (כגן) פניה צפורה   מורבין יעקב   פרוסקובר (פרקל) מרים
ימפולר (רבינסקי) לאה   מורבין (בובשובר) מניה   פרנקל חנוך
יניב (גלר) צביה   מימון אליהו   פרנקל נחה
יעקובוביץ (ויס) אסתר   מימון (דויטש) דבורה   צוזמר (צאזמרי) יצחק
כהן (בובשובר) אסתר אסיה   מלכוב אברהם   קביסניק ברכה
כהן בתיה   מן (מינקוב) גרשון גוטמן   קביסניק לאה
כהן יוסף   מרגלית (מורבין) יהודית אידה   קביסניק שמחה
כהן רחל   סגיס (אלימלך) נצחיה סול   קוזי משה
כהן שרה   סמושקין חיים   קטוביץ צבי
כהנר (ורשבסקי) רחל   סקלרוד יונה   קינדרמן צבי
כץ דוד   עפרוני (סקוברונק) טוביה   קלמנזון ברוך
לבובסקי משה   פאר אריה לייבה   קלמנזון יוסף