איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קלמנזון פסיה   רוזנס נפתלי   רכס (ריקשטיין) אנשל
קמפינסקי (בובשובר) בתיה   רוזנפלד ברכה   רסינסקי דב
קנטרז'י חיה   רוזנפלד דב   רסינסקי יעקב
קנטרז'י משה   רוזנפלד חיים   רפפורט יוסף
קנטרז'י סלובה   רוזנפלד יוסף   רפפורט (וינברג) תמרה
קרני (וולובלסקי) אשר   רוזנפלד מאיר   שולנר (פרנקל) דבורה
קרני חיה   רוזנפלד משה   שטינברג (רויטבורד) פרידה
קרני יצחק   רוזנפלד נתן   שלום זכריה
קררי (פורמן) אליעזר   רוזנפלד שרה   שמוטקין בנימין
רגוניס (אמסילי) שושנה זהרה   רויך אהרון   שמוטקין יוסף
רוזנבלום צבי   רויך זהבה   שמוטקין רשקה
רוזנברג חנה   רויך יוסף   שני (שניידר) אברהם
רוזנברג טובה   רויך שושנה   שפירא איה חיה
רוזנברג יצחק   ריבקינד ברטה   תגר אריה
רוזנס חוה   ריבקינד דוד   תשבי (דישבק) נחמיה