איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבן (קמיניצקי) יוסף   גוטמן מרדכי   ויזנסקי יעקב
אברמסון אברהם ראובן   גולדוסר גניה   ויזנסקי שרה
אוקסמן רפאל   גורביץ אהרון   וינברג אלחנן
אפלבוים (בנימיני) חנה   גורביץ אליהו   וינברג זלה
בוקס מיכאל   גורביץ ברינה   וינברג חיים
בורשטין (שטינמן) פרחיה   גורביץ חנה   וינברג יעקב
ביברמן ישראל   גורפינקיל (ברקוביץ') שושנה רוזה   וינברג משה
ביגלמן יצחק   גנין (סוסלינסקי) רחל   וינברג (כהן) שמחה זימל
ביגלמן משה   גניסוצקי זאב   ולרויק יחיאל
ביגלמן נחמה   גניסוצקי יפה   ולרויק נחמה
ביגלמן שלמה   גשרי משה   ולרויק רבקה
ביסלוביץ יהודה   דומנוביץ לאה   זוסמנוביץ ברוך
בכרך מרדכי   דומנוביץ משה   זוסמנוביץ יוסף
בנימיני נסים   הדני (דויטש) יוחנן   זוסמנוביץ (גורניק) מרים מניה
בנימיני ראובן   הורוביץ הר ציון אליהו   זילברמן יהושע טוביה
בקר (הימן) אהובה   הימן אברהם   זילברשטיין שלמה
ברודה זליג   הימן משה   זרקובסקי שמחה
גודני בלומה   הרמן דוד   חשביה (סוסלינסקי) דינה
גודני חסידה   הרמן (שקולר) שרה   טומקין ישראל
גודני נתן   וידוקלר משה   טנדטניק גאולה