איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלאו ראובן ארנסט   לזובסקי יוסף   פירסט (קאהן) חוה אנה
גולי (מסעוד) מרים   לזובסקי (וולינסקי) שפרה   צרפתי (אספורמוס) אסתר אסתרינה
גולי שלום   מאירי (לאופר) יעקב   קובובי (קובוביצקי) שאול
גיבשטיין יהושע   מאירי (מינכהאוזן) נפתלי   קובוביצקי יהודית
דה סואן יעקב יאפ   סופר יצחק   רבינוביץ שמואל
וילף (בלום) רחל   פופקו אריה   שובינסקי יצחק
וקסלר אפרים פישל   פופקו רייזל רשה   שוסטר (קליבנסקי) רחל
זלינגר ישראל איזי   פיאלקוב משה    
כדר יוסף   פירסט אברהם