איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ציגלרויט (קרן) חנה   קרניאל (אדלר) עדה   רייס יוסף
צימלגיסר אשר   קרניאלי (נגלברג) לאה   רינגר יוסף
צנזור אלזה עליזה   קרצ'בסקי (כהן) הלן   רינגר מאיר
צנזור אמיל עמנואל   קשת (מונק) שושנה   רכטמן (יגר) טובה
קאופר שלמה   רגב (גרבטי) מרדכי   רצון (ג'מיל) טובה
קבשנבסקי (צלר) הינדה   רוזנטל (יעקובי) אורזולה נעמי   שוורץ (מימון) בלומה
קויפמן ינטה   רוזנמן אריקה   שטיין בנימין
קויפמן שמואל   רוזנמן יצחק   שטיין (גולדמן) חנה
קומרצ'רו אליהו   רוזנמן (רודיך) רבקה   שטינבך משה דב
קוצר אריה   רוזנמן שמואל אמיל   שטרסלר אהרון
קורן ישעיהו   רוזנפלד זליג   שטרסלר יהושע
קירז'נר (הולצברג) רחל   רוזנפלד יוסף   שטרסלר (רטהאוז) נחמה נטי
קלמן (קרצ'בסקי) סוזי שושנה   רוזנפלד יחיאל   שניידר (קוץ) רבקה
קנה הרי ארי   רוזנפלד (בלקן) רחל   שניידר (כרפס) רחל
קנה (קזאן) מורה מרים   רוזנפלד שרגא   שנק (קבשנבסקי) לינה
קניזניק (רופמן) מתילדה מלכה   רון (רוזנמן) אברהם   שער (זינר) מרים
קנר אהרון   רון (ורנץ) אליהו   שפירא (מילר) אסתר
קנר (בלומנר) ברטה   ריבלין ליפא   שפירא (הנדלר) חנה
קרויטורו מאיר   רייך יהודה    
קרויטרו (קרויטורו) חנה   רייך רבקה