איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבנת (הס) חנה   הס (ניישטיין) צילה   יעקובי הלוי ברוך
אייזן רבקה   ויגלר (פורשירם) שושנה זוזי   יפה ירחמיאל
אייכהולץ (קרויטורו) ליזה   וילנר יהודה   יפה (שר) רחל ססי
אפרת (פרוינד) צפורה   וילנר (וילנאי) יונה זאב   כהן (ענטר) יפה ג'מילה
בייט ברוך   וילנר קלרה חיה   כהן מכס משה
בראון בנו   וילצ'יק וילי   כהן (הקסטר) רוזליה רחל
בראון (זלנפרוינד) מרים מרטה   וילצ'יק הוניגסברג (אוניקובר) רות   כהן (יעקובי) שרה
ברון אברהם   וינלגר (הדר) יהודית   לבה ישראל
ברון רבקה   וינלגר צבי   לביא (מינכהאוזן) גרדה גאולה
גבע (רוזנר) יעל   ורדי (בורדה שינדלר) יהודית   לוין (שינברג) יוליה
גורן (כהן, צופיה) שפרה   ורש (טרייהפט) יהודית   לוינסון (פלום) ברטה בתיה
גינדי (כדריה) שרה   זונדרלינג (בוקשיצקי) רנה   מורטנפלד יחזקאל
גרבובסקי (יצחק) הרברט   זילברשטיין (גוסטקובסקי) רבקה   מיט (דרילין) גיטל חיה
גרינברג (ביצ'יק) רחל   זלמנסון (שטיין) יהודית   מיט פנחס
דיקמן רות   חומה (יוסף) פלורי   מילר (וורנובסקי קוזלובסקי) חיה
דשבסקי (וולקוביסקי) אביגיל   טוניס שלמה   מינכהאוזן (פרנקו) ברטה
דשבסקי (זיפקינד) בלה   טיטלמן חיים   מינכהאוזן מקס מאיר
הוברמן (ציפרשטיין) אסתר   טיטלמן רבקה   מלכין מיכאל
היינמן גרשון   יאבו משה מוסה   מלניק צבי
הילמן (פוקס) צביה רחל   יעקובי (גרשבנה) שינדל   מצקין (וילנר) חנה אנני