איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבנת (הס) חנה   הס (ניישטיין) צילה   יאבו משה מוסה
אייזן רבקה   ויגלר (פורשירם) שושנה זוזי   יזרסקי (ליפץ) אילה
אייכהולץ (קרויטורו) ליזה   וילנר יהודה   יעקובי (גרשבנה) שינדל
אפרת (פרוינד) צפורה   וילנר (וילנאי) יונה זאב   יעקובי הלוי ברוך
בייט ברוך   וילנר קלרה חיה   יפה ירחמיאל
בראון בנו   וילצ'יק וילי   יפה (שר) רחל ססי
בראון (זלנפרוינד) מרים מרטה   וילצ'יק הוניגסברג (אוניקובר) רות   כהן (ענטר) יפה ג'מילה
ברון אברהם   וינלגר (הדר) יהודית   כהן מכס משה
ברון רבקה   וינלגר צבי   כהן (הקסטר) רוזליה רחל
גבע (רוזנר) יעל   ורדי (בורדה שינדלר) יהודית   כהן (יעקובי) שרה
גורן (כהן, צופיה) שפרה   ורש (טרייהפט) יהודית   לבה ישראל
גינדי (כדריה) שרה   זונדרלינג (בוקשיצקי) רנה   לביא (מינכהאוזן) גרדה גאולה
גרבובסקי (יצחק) הרברט   זילברשטיין (גוסטקובסקי) רבקה   לוין (שינברג) יוליה
גרינברג (ביצ'יק) רחל   זינגרמן (הלוי) צ'רנה   לוינסון (פלום) ברטה בתיה
דיקמן רות   זינגרמן צבי   מגר יהודה
דשבסקי (וולקוביסקי) אביגיל   זלמנסון (שטיין) יהודית   מורטנפלד יחזקאל
דשבסקי (זיפקינד) בלה   חומה (יוסף) פלורי   מיט (דרילין) גיטל חיה
הוברמן (ציפרשטיין) אסתר   טוניס שלמה   מיט פנחס
היינמן גרשון   טיטלמן חיים   מילר (וורנובסקי קוזלובסקי) חיה
הילמן (פוקס) צביה רחל   טיטלמן רבקה   מינכהאוזן (פרנקו) ברטה