איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (אולמן) דינה   כהן (איזקסון, איציקסון) מירה   פרנקל (הילזנרט) שרה סלי
אוברמרס (ופסי) רחל   כהן (קחם) שרה סעדה   פרנקנשטיין (קוניצ'ר) יונה אורזולה
אוניקובר חיים   כץ (שטינמן) שרה אסתר   פרנקנשטיין משה מנפרד
אוניקובר חנה   כרובי (קפוסטה) אליהו   צוקרמן ברכה
אופנהיים (זוסמנוביץ) רעיה   לובלינר משה   קאופטייל (בוכסטר) סימי שולמית
אופנהיימר שלמה מולה   ליבנה (שמעונוביץ) יונה   קאופמן (בראון) מרגוט מרים
אלקיים (ורסנו) רחל רשל   מיודובסקי חיים   קחם יוסף
אנגל אהרון   מנדל ישי   קירשט (דובדבני) ירחמיאל
ארנון (כהן כהן) מלכה   מנדל מרדכי   קליין משה
בראון (דוד) גונדה   מנדל משה   קסנר אריה יחזקאל
ברומברגר (בוכסטר) ברטה   מנדל צבי   קסנר (הייפרט) בתיה
גורן (גרנובסקי) צבי   נוה (בראון) הילדה דליה   רוטשילד ברטה
הדה דגנית אילזה   עצמון (וייסנברג) צבי   רויז יוסף
וולפרט (ביר) רות   עצמון (זייגר) צילה   שטיינמסר (בוכסטר) מרים מרי
ופסי (שפירו) מרים   פרוינד אריה   שטראוס (לוי) אנה הינדל
זאיק קלרה חיה   פרוינד גוסטה אסתר   שטראוס ליאופולד שמעיה-אריה
זיו יעקב   פרוינד פריץ   שטרקנד שמואל
זינגר מנחם   פרנקל יצחק   שפיגלמן נפתלי
זינר (מני) איילה   פרנקל שלמה   שרעבי מרים