איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (הדה) בתיה בריגיטה   כהן (פינקוס) אינגה   פיכמן (קושניר) שחורה
אהרונסון חיים הורסט   כץ יוסף   פפנהיים ביאטה
אלוג'י אלדד   לב אריה   פפנהיים יעקב
אפשטיין דוד   לביא (הייפרט) נעמי   פריטל (פרמולניק) מנחם
בוכסטר נתן   לוי מרדכי   פרייזלר ליוש משה
בטלמן (קורפיסט) סופי   לויוס (לוין) אספירה פירה   פרייזלר (לוי) עליזה ליסי
בלנקמן בן ציון בנו   ליבנה (ברסמן) עמנואל   פריימרק ירחמיאל
גולדברג עמנואל   מאירוביץ הילדא   קאופטייל מיקי מנחם
גורנברג ירחמיאל   מאירסון אהרן   קושניר ישעיהו
גרדוס מנחם דוד   מיודובסקי (ילין) מלכה   קמניצר רוזליה
דויטש סלו   מיט רות   קרייס אליהו אגון
הייפרט (באומן) לאה אילזה   מנור (פטר, מונק) יהודה   רוט אהרון
הייפרט מאיר מקס   נוה (פרנהימר) אברהם   רוט יעקב
הייפרט פאול   נוסבאום יצחק   רפפורט ברטה יעל
הייפרט פנחס פאול   ניבוד חיים   שביט (פיבישוביץ) גרשון
הלוי (רוזנבלום) רות   סמואל אדית   שטיינברג סלע (לוי) חנה
וולהיים הרמן   סמואל הנס יוחנן   שטיינברג סלע קורט
זוהר (ברייטברט) שלמה   סמיד (סמיאטיצקי) מרדכי   שטינבך מרים
טון (הייפרט) גאולה   עדן (גוטמן) שולמית שאם   שנק אוסקר