איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (הדה) בתיה בריגיטה   כץ יוסף   פפנהיים ביאטה
אהרונסון חיים הורסט   לב אריה   פפנהיים יעקב
אלוג'י אלדד   לביא (הייפרט) נעמי   פריטל (פרמולניק) מנחם
אפשטיין דוד   לוי מרדכי   פרייזלר ליוש משה
בוכסטר נתן   לויוס (לוין) אספירה פירה   פרייזלר (לוי) עליזה ליסי
בטלמן (קורפיסט) סופי   ליבנה (ברסמן) עמנואל   פריימרק ירחמיאל
בלנקמן בן ציון בנו   מאירוביץ הילדא   קאופטייל מיקי מנחם
גולדברג עמנואל   מאירסון אהרן   קושניר ישעיהו
גורנברג ירחמיאל   מיודובסקי (ילין) מלכה   קמניצר רוזליה
גרדוס מנחם דוד   מיט רות   קרייס אליהו אגון
דויטש סלו   מנור (פטר, מונק) יהודה   רוזנבאום ורנר זאב
הייפרט (באומן) לאה אילזה   משנה בצלאל   רוט אהרון
הייפרט מאיר מקס   נוה (פרנהימר) אברהם   רוט יעקב
הייפרט פאול   נוסבאום יצחק   רפפורט ברטה יעל
הייפרט פנחס פאול   ניבוד חיים   שביט (פיבישוביץ) גרשון
הלוי (רוזנבלום) רות   סמואל אדית   שטיינברג סלע (לוי) חנה
וולהיים הרמן   סמואל הנס יוחנן   שטיינברג סלע קורט
זוהר (ברייטברט) שלמה   סמיד (סמיאטיצקי) מרדכי   שטינבך מרים
טון (הייפרט) גאולה   עדן (גוטמן) שולמית שאם   שי (בכר) רחל
כהן (פינקוס) אינגה   פיכמן (קושניר) שחורה   שנק אוסקר