איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (עמבור) רותי   יאבו יוסף   קלוצמן אדי
הייפרט פאול פנחס   כץ (שלומוביץ) יהודית   קלוצמן אלזה סילבנה
הררי שלום   מזרחי בנימין בני   קלוצמן סוניה
ויסמן יגאל   נגר רחל   קמפי שאול
יאבו (חסיבה, ללו) חסידה   פישביין (בינשטוק) רחל   שמעוני (שפיצר) יעקב