איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (עמבור) רותי   כץ (שלומוביץ) יהודית   קלוצמן אלזה סילבנה
הייפרט פאול פנחס   מזרחי בנימין בני   קלוצמן סוניה
הררי שלום   נגר רחל   קמפי שאול
ויסמן יגאל   פישביין (בינשטוק) רחל   שמעוני (שפיצר) יעקב
יאבו (חסיבה, ללו) חסידה   פרידמן שמואל דוגו    
יאבו יוסף   קלוצמן אדי