איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
און אברהם   דוידוביץ דב   פאר (פינקלמן) חנוך
אפלבוים משה   הדה גדעון גינתר   צוקר דוד
בארי (שויקי) רחל   וולפוביץ משה   קאופמן ג'יי יוסף צבי
בירנבוים (קליין) רחל אלה   זהבי יעקב   קחם זכריה
בן דוד יצחק   חנלס אברשה   קחם מרים
בן דור (אפרתי) דתיה   יעקבזון מרים   רגבי (רוגובסקי) צבי
בן צבי (יכין) רותי   לנדאו צבי   שטאל זאב
גינזברג יעקב   סניור (שפר) בתיה   שריד (בוצינסקי) יצחק
גינזברג (וולוך) רחל   ספקטור (וולף) שרה