איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבני (קניגשטיין) עמוס   זומר (וינשטיין) זהבה   נחמוני (קלמוביץ) מלכה
אהרוני (רוז'ה) הניה   טורק דוד   ניצן מאיר
אלרן (ממושי, ליזרוביץ) אברהם   טרגן אליעזר   נעם (זוסמן) יחזקאל
אריה (ויסברג) יהודית   ימשון (סגל) חוה   ספרן (בוכהימר) צבי
אשפיז משה   יעקובי (כהן) ויקטוריה   פרידמן (כץ) אסתר
בירגר (קרצ'בסקי) חנה   כהן (וידבסקי) רחל   ציגלרויט (מפה) חוה
בירגר מוריס   לדני צבי   קולברג אליעזר
ברקוביץ בארי (שפינר) פאולה   לוי יחזקאל   קנר קלרה
ברקוביץ בארי שמעון   לוינסון (אמריליו) לאה   רוזן (הירש) מרים
בשויץ אברהם גנטר   לייזרוביץ (מייטליס טננבאום) בינה   רוזן (ויסברג) רחל
גולדמן (הירש) סימה   מייטליס יוסף   שגיא יצחק
דוד פרדי   מילר (סבו) רבקה   שוחט משה דב
הדה (זימבלינגר) ברטה   מלובני דוד   שורץ ליונל
ויסברג אפרים   נבון שמואל   שפר זיגי