איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברהם ארנה   גינצבורג דוד   סרולביץ אלכס
אברמוב (נאור) לאה   גן (גולדשטיין) יהושע   עשהאל יעקב
אהרוני (זאוברמן) מירה   הד (הייט) שמואל   פוחצ'בסקי (רוזנטל) יוספה
אלוני רבקה   וינשלבוים אברהם   פיינס (מלאך) אילה
אלישיב יצחק
הורים: צמח, מאשה; בת זוג: נאוה שיינה; לידה: 1945
  יוסף חיים   פילבסקי (פרבר) מרסל דליה
אלישיב יצחק
בת זוג: מרגלית; לידה: 1934
  כדר (חיון) עמליה   צ'רשניה שלמה
אלמוזנינו אלברט   כהן (שימו) אסתר   צוקרמן יעקב
אלקיים (גורגי) לילי   לויתן אריה   רגבי (לנדמן) רות
ביברמן (ליטוין) רנה   מאייר הנרי חיים   רוזן יהודית
בראון אליהו   מזרחי (רוזנבאום) רחל   רויטר (ציגלר) חנה
גדסי (הלל) שרה   נתיב ישראל רולי   שמרת (טומאס שטיאסני) צבי טומי
גולדשטיין יוסף   סיאמה יצחק   שפינר ריבה
גור אריה דוד   סיאמה (מאייר) רוזי