איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברהם ארנה   גינצבורג דוד   סיאמה (מאייר) רוזי
אברמוב (נאור) לאה   גן (גולדשטיין) יהושע   סרולביץ אלכס
אהרוני (זאוברמן) מירה   הד (הייט) שמואל   עשהאל יעקב
אלוני רבקה   ווינר (אבידר) נינה   פוחצ'בסקי (רוזנטל) יוספה
אלישיב יצחק
הורים: צמח, מאשה; בת זוג: נאוה שיינה; לידה: 1945
  וינשלבוים אברהם   פיינס (מלאך) אילה
אלישיב יצחק
בת זוג: מרגלית; לידה: 1934
  יוסף חיים   פילבסקי (פרבר) מרסל דליה
אלמוזנינו אלברט   כדר (חיון) עמליה   צ'רשניה שלמה
אלקיים (גורגי) לילי   כהן (שימו) אסתר   צוקרמן יעקב
ביברמן (ליטוין) רנה   לויתן אריה   רגבי (לנדמן) רות
בראון אליהו   מאייר הנרי חיים   רוזן יהודית
גדסי (הלל) שרה   מזרחי (רוזנבאום) רחל   רויטר (ציגלר) חנה
גולדשטיין יוסף   נתיב ישראל רולי   שמרת (שטיאסני) צבי טומי
גור אריה דוד   סיאמה יצחק   שפינר ריבה