איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן אהרון צדוק יהודית   יעקובי (עזרא) נאוה   עוזי (סיבהי) סעידה
בן משה ונדה   ירושלמי (אנגלברג) יהודית   פישר (גולדשלגר) דורינה
בראונשטיין שמואל   מיכאלי יצחק   פרידמן רחל
גרינוולד אריה   מיכאלי (שפירא) סופי תרז   קלנר שלום
דוד (פרץ) אסתר   מישקובסקי חנה   קנה (איז'אק) יהודית
דוד דב דובי   משולם ברוך   קרלן (שטיין) גילה
וייס ריכרד   נחמיאס (ניסים) נח   רוזנר נתן
טרגן (מישקובסקי) ז'נט   סרדן (סיגלר) שרה   שאול (קורן) שרה