איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרוני גד   גרין גרז (טיטלמן) אורית   קצוביץ מנחם
אהרוני דן   וילסון תומר   רוסטמי מוטי
אורבך מיכה   נוטמן דוד   רז (מזרחי) אריה
ברקן בנימין בני   סגל אריה   רשף ליאור
ברקן טל   עציון שי   שליט"א דרור
גולדברג עטרה   פארן (פלג) יעל   שפירא (פלדמן) הדר