איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדרעי (לביא) דורלי   זיו (ורש) רעות   שבילי יחיאל
בקר משה מיכאל   טומשין יעקב   שורצברג (בראון) נירה
בראון (גלזמן) שולה   כהן (גלוזמן) בתיה   שפיר רותם
הייפרט מאיר מקס   לנדסברג (ויצמן) חנת   תורן (הלוי) רחל שלי
זאק יגאל   עציון (שקד) יעל