איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ יהושע   זאיק יוסף   פירסט עמנואל
אקוה אבנר   זומרפלד היינץ שמואל   פלג (פכט) משה
בונדר שמואל   טומשין מרדכי   פלד (פלדמן) גדעון
בלכר סנדר   יזרעאל חיים   פלד (רוזנפלד) מאיר
בן דור (בונודו) אברהם אברמלה   כהן עמנואל יוסף   פלדמן שמואל שמילקה
ברומברגר משה   לדני צבי   פלדקליין זאב וילי
גוטמן אריאל   לוינגר יואל   פרידמן צבי
גולן (מזרחי) עוזיאל עוזי   מימון אמנון   צייזלר בן ציון
גורדון אבשלום   מימון יוסף   קירשט (דובדבני) ירחמיאל
גרין משה   מימון מנחם מנדל   רוזנפלד שרגא
וייל אברהם ארתור   מימון שלמה   ריבלין ליפא
זאיק אריה   מינקוב רפאל   שנק אוסקר