איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אסתר   ברנוי (בלומנפלד) דורית   הראל (לויטה) יחיאלה
אבן כסף (מנדה) יעל   ברניצקי (חזין) שרה   הרצבי מיכאלה
אברמוביץ (מיט) טובה   ברנפלד סטפה   הרשקוביץ (טוויטו) נצחיה
אברמוביץ (יונתי) צנועה   גבע (רוזנר) יעל   הרשקוביץ (להר) צביה
אברמסון ברכה   גולדנברג (רוגובסקי) שרה חנה   וורנר (הלוי) חנה
אוצפ שרי   גולדרינג (הלוי) נעמי   וינרלק איריס
אילני (יצחק) דליה   גורדון (שרף, בר און) הני   ויס (גולומב) דליה
אסא (אריה) צפורה   גורדון (ולד) רבקה   זוסמן (מונטג) הדסה
אפל (בירגר) דורית   גלבוע (דרשן) ניצה   זיו (ברשבסקי) רחל
ארז גורן עופרה   גלעדי רגינה   זלצר (גרשוני) רבקה
אריאלי (לויטה) אסתר   גרטי (ירושלמי) קטה מלכה   טביב (מרי) גאולה
ארם (דטרה) רחל   גרינבלט (אברבנאל) דבורה   טורבינר (שרשבסקי) לאה
בוטון (קובוביצקי) ורדה   גרינבלט (סטרובסקי) לאה   יניב (אשל) תמנה
בירנבוים (קליין) רחל אלה   גת (מילר) אריאלה   יעקבזון (דואניס) אבלין
בלק ננסי   דודזון יעל   כהן (מלניק) חיה
בלקינד מאירה   דולב (קלורפיין) נאוה   כהן יהודית
בן אליעזר (צמח) גאולה   דושניצקי (קרלן) רונית   כהן שרה
בן יעקב הדסה   הוברמן (רטנר) לאה ליזה   כהן (קחם) שרה סעדה
בקנר (אבולעפיה) יעל   הולצר מרים   כנען (קנצפולסקי) יעל
ברוש (קלבך) אדל   הלוי (אלישקובסקי) רות   כרמון גלעדי (בן צבי) צפורה