איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
לבנטל חנה מאירית   עמית (פריד) נורית   קרלן (שטיין) גילה
לויטה (בן זאב) רות   פידלמן שושנה   קרלן (שוחט) חוה
לוין (מילר) בלהה   פילבסקי (פרבר) מרסל דליה   ראם (קרוק) אילנה
לנציצקי (ליזרוביץ) רחל   פינברג (כצלר) חנה   רבינוביץ רעיה
מזרחי (הלוי) אסתר   פלוז (פוחצ'בסקי) נעמי   רוזן (ליברטין) יוכבד איוה
מילמן (סגל) דבורה   פלטין (רוזנברג) מטילדה מטה   רוטנברג ציפי
מימון (שנק) עופרה   פלמר צפורה   רז (גרשוביץ) חיה
מינץ (רוחימוביץ) שרה   פניני רחל   רחמן (כהן) שמחה
מירקין (קרניאל) עליזה   פרידמן (רובשקין) אראלה   שוהם דינה
מלובני (זיזובי) אביבה   פרימן (הנקין) אסתר   שחורי (אלבר) רפאלה
נוימן (בר קמה) זהר   פרימן (שרגא) פנינה   שטינברג (אלימלך) טובה
ניב (רויזמן) איתנה   צ'רנוב מרגרט   שיבולת (זוסמן) אורנה
ניר (זילברמן) סימה   צנזור אלזה עליזה   שמחון (לוי) לאה
נתנזון (הילמן) עדנה   קורמן (קרניאל) תקוה   שפטל (רבינוביץ) פוליה
סולימן (מזרחי) מטילדה   קליין (קירז'נר) רות   שפינר ריבה
עוזי (שאלתיאל) רחל   קפמן (לוין) הדה   שפרן (לוין) חיה
עמיר (פרוסקובר) צפורה ציפה   קריגר לילי   שקולניק (פוחצ'בסקי) יעל