איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוצפ (קפלן) יוכבד   גינדי (ששון) אסתר   עיני (חפיף) רחל
ביקל (צונג) לאה   וינריב (שלכטר) צילה   רוזין שרה
בן בסט (צ'רנוב) רחל   לבנטל (צימבלר) פרומיט