איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
טומשין (בקר) בלה   לוסטמן פסיה   פוחצ'בסקי (ציבלין) רינה
טורצקי (רבינוביץ) חנה   ליבין (ברבל) ריסיה   פולשטינסקי לאה
טורק (טרכטנברג) חלה יחיאלה   ליובין (ברלין) אראלה   פורת אילנה
טיכו (הלל) חנה   ליטבין (סופר) זהבה   פזנר (וילקנסקי) שרה
טלר חוה   לנדה (גולדברג) שרה   פיברברג קלרה
יובל (שקולניק) אורלי   לנדוי (גרינברג) זהבה   פיק (קריינין צימבלר) אושריה
יושע (אלבלק) רחל   מאירוביץ (לוין) רחל   פיקרסקי (וילף) ציפי
יעקבי (יעקובי) סוניה שרה   מדליה (הולצר) רות   פלג (אייזן) יפה
יערי (גוטשלק, ון-דר-ולדה) קילה   מוקטל (רייטן) רינה   פרוס (טופורובסקי) זהבה זלאטה
יפה (שר) רחל ססי   מיכאלי (ברס) תמר   פרידברג (זילמן) רותי
כהן (גולדמן) חנה   מילר (ויצמן) רבקה   פרידמן (ציברסקי) פועה פעיה
כהן (מזרחי) מירה   מימון (זהבי) טובה   צלליכין (גולדמן) רוחמה
כהן (שפילגברג) צפורה   מנצור (צאירי) תחיה   קאג'ורג'י (וילקנסקי) עירית
כהן (קחם) שרה סעדה   נחמיאס (חיטרוש) דרורה   קולברג (ברניצקי) נחמה
כנען רותי   נריה (קיפניס) ניצה   קומרוב (מילוסלבסקי) שפרה
כפיר (שפר) עדה   נתיב (קדישמן) צפורה   קוצר (קנייבסקי) בתיה
כפיר (רוטנברג) שרה   סטפני (ענטר) מזל   קורן (ויגודסקי) יהודית
כץ ענת   עדיני (ברלניצקי) שרה   קראוס סמדר
לב ארי (ים שחור) רוני   עינב (קלמן) אסתר   קראוס (רוזנטל) צפורה
לוינגר (הלוי) נחמה   עשהאל (לבנטל) מרים מירה   קריב (פרידמן, קרבינסקי) רינה