איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קרייס (קוריטובסקי) רות אינגבורג   שובל (זמסקי) כרמל   שילוני (יקותיאלי) ברכה
רבינוביץ (בידרמן) לאה   שוחט (גרינבלט) לאה   שלגי (קפלן) לאה
רוזין יהודית   שועלי (מזובר) רינה   שמעוני (פפירמייסטר) דינה
רוטקובסקי (אורנשטיין) דליה   שורץ (קלימקר) רחל   שמעוני (טרכטנברג) שפרה
רקובסקי (בורובסקי) חסידה   שטיינר (הינדי) רבקה   שניידר (סולימן) רבקה
רשף (גורפינקיל) יעל   שטמפפר (הלל) הינדה פנינה   שניידר (קובלמן) תמר
שגב (לוי) מיכל (גרציה)   שטראוס (רצון) אפרת   שפיר (מזרחי) סימה