איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אלחנן   ברניצקי (ברלניצקי) נתן   זיגר סמי שמואל
אברמוביץ מרדכי   ברשבסקי שלמה   זיגר שלמה
אוסטשינסקי אליהו   גולדנברג בנימין   זלצמן אברהם
אוסטשינסקי גרשון   גולדשטיין אריה לייב   חומה יוסף עזרא
אוסטשינסקי שמואל   גורדון יוסף   חנקין יהודה לייב
אנטין יהושע   גורדון מנחם   טוליפמן אלכסנדר זלקינד
אריה גבריאל   גינזבורג יעקב מרדכי   טופורובסקי יצחק ליב
אריה רפאל   גינזבורג יצחק בצלאל   טופורובסקי מיכל
אריה שמואל   גיסין אריה לייב   טרכטנברג יחיאל
אתיאל (היטעל) אריה ליב   דודזון יואב   יודלביץ ראובן
בולקינד (בולקין) אלחנן   דודזון (ריבקינד) מנחם מנדל   ירובסקי אריה יהודה ליב
בולקינד שלמה   דרובין יוסף   כהן מנחם
בירגר גרשון   הורביץ גרשון   כצלר (קצלר) פייביל שרגא
בירגר יצחק   הירשפלד אליהו מאיר   לוין אלישע
בלקינד ישראל   הכהן שמעון   לוין אשר
בקר משה   הלל הלל   לוין גרשון
ברלניצקי (ברניצקי) יהודה אריה ליב   הלל יצחק   לוקשין אברהם
ברניצקי (ברלניצקי) אבא   הלל נפתלי אברהם   לוקשין (אברהמי) דב
ברניצקי (ברלניצקי) חיים   ויגודסקי פינייה אליהו פנחס   לנדוי שמואל
ברניצקי (ברלניצקי) מרדכי   זיגר ישראל   מאירוביץ מנשה