איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מרקוביץ אברהם אהרון   פוחצ'בסקי מיכל זלמן   צ'רנוב יצחק
מרקוביץ אליהו   פוחצ'בסקי עשהאל   קרנר שמואל
מרקוביץ יצחק   פוסיצלסקי (ג'ורג' גרגורי, בוריסביץ') צבי   רבינוביץ אריה
מרש (מרקוביץ) יעקב   פיין בנימין   רוזין היימן משה
סגל דוד   פישלזון יעקב דוב   רוזן שרגא פייבוש
סגל זאב   פפירמייסטר שלום   רפפורט כתריאל
סגל זליג   פרימן יעקב   רפפורט שלמה יצחק
סגל ראובן   פרימן שמואל   שורץ שמעון
סמילנסקי משה   פרשקובסקי אהרון   שמוליצ'נסקי (סמוליצ'נסקי) יעקב זאב
פובימברובסקי (פומבורובסקי) שלמה   פרשקובסקי אריה לייב   שמוליצ'נסקי משה ניסן