איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אהרון   דודזון אבישי   מדמוני יוחאי
אביוב שלמה   הדר זיו   מינץ אלחנן
אברמוביץ בנימין   הדר יעקב   מלובני אמיר
אלחימיסטר עמיאל   הנדלר אלי   מלין יגאל
אלישיב (ויס) יצחק   הררי (ג'יבלי) יצחק ימבו   מלכין מיכאל
אפשטיין שלמה אפי   הרשקוביץ ברוך   נאירנר אליעזר
ארם יעקב   וינדמן עמנואל   ניסימוב יאיר
בירגר אבשלום   ויס אלישיב   סלומון בן ציון
בן אהרון נתן   ויס אמנון   סלומון בנימין
בן אליער עמוס   ויסברג חנוך   עופר (הרשקוביץ) שמעון
בריל אליעזר   זלוטניק יוסף   פיין יעקב
גדסי ינון   זמיר אורי   פלד (רוזנפלד) אהרון ארקה
גולן (גלובצ'יק) יוסף   טביב אהרון   פלוטקין שאול
גולן יורם   טביב יצחק   פלץ אריה לייבלה
גולן (מזרחי) מרדכי מוטי   ים שחור (צרמנוביץ) אברהם   פנחס עמיקם
גולן (מזרחי) משה   יצחק (ישקולביץ) חנן   פרנקל יצחק
גורביץ יצחק   כהן אשר   פרנקל שלמה
גלבוע (גלובצי'ק) חוני   ליזרוביץ יפרח   קוזי אהרון
גלובצ'יק ישראל   ליפשיץ משה   קופ שמעון
גלזר ישראל   לשם (לוקשין) יעקב   קלדרון ישראל