איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוניקובר חיים   ויס משה בער דב   פרום יחיאל
ברויזמן יעקב אשר   וקסלר אפרים פישל   קפלון יעקב
היימן אברהם   יעקבזון שמחה   רקובסקי שלום
הלוי נפתלי הירץ   מזרחי יוסף בושרי