איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ דן   חלף גדליה   קרלין (קרלינסקי) אלי
בר אוריאל   יודלביץ אברהם   רבינוביץ יהודה
ברס גרשון   כהן ז'רר   רובין ארוינג יצחק
גיבשטיין חנניה   מאירוביץ עוזי   רוזנבאום רוני
גלעד (אנגלנדר) שלמה   משולם ניסים   רפפורט שי
הובר הנרי   פדרמן יצחק   שולמן זאב
וולין סטנלי   פינשטיין רמי   שור ויליאם פול
ויינר אמיר   פינשטיין תמיר   שנהר יובל
זלצמן (מלחי) ניר   צור עודד