איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולדמן יהושע   חן (קופמן) עקיבא   קוקוטק טוביה
וולפוביץ משה   כהן (טשסטקובסקי) שמואל   קרויטורו מאיר
זלצר דב   מזרחי זכריה   ריכטר רפאל
חיל גרשון   מרקוביץ מנחם    
חיסין (חשין) יצחק   נובופרוצקי בנימין