איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולדמן יהושע   חיסין (חשין) יצחק   נובופרוצקי בנימין
וולפוביץ משה   חן (קופמן) עקיבא   קוקוטק טוביה
זלצר דב   כהן (טשסטקובסקי) שמואל   קרויטורו מאיר
חיל גרשון   מזרחי זכריה   ריכטר רפאל