איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב גד   דן גבריאל   פישל נחמיה
אביוב נפתלי   ויזנסקי יעקב   פישמן ברוך
אביוב עשהאל   וישנבסקי איסר   פישר משה
בן זכריה יעקב   זינגר שמואל לודמיר   פנחס (בן דוד) שלמה
ברס יהושע   חוברה צבי   ציגלרויט משה
ג'מיל אהרון   יעקב בן זכריה   צרשנר נתן
גדסי (בן אפרים) חיים   יעקובי צבי   קליביצקי שאול זאב
גדסי ישראל   כהן יוסף   קפלון יעקב
גולדשטיין אריה לייב   ליברמן חיים   רוגובסקי משה
גיסין בנימין   ליפשיץ שלמה לייב   שרעבי (בן סעדיה) נתן
גליקברג יעקב   פופקו ברוך    
דימנט בעריל דוב   פופקו ראובן