איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (אלחננוב) יהודית   יעקובי (כהן) שמחה   פופקו בלה ברטה
אקוה (עוקשי) שרה   כהנסקי (אברמסון) שיינע    
גלובצ'יק (צ'רצביץ) אסתר   ליפשיץ (איתין) לובה אהובה