איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב מנשה   אנטין בן ציון   בן עזר דוד
אביוב פנחס   אנטין יגאל   בן צבי יעקב
אברהמי (לוקשין) עוזי   ארנון מנחם   בנימיני ראובן
אברוצקי עמירם   בובשובר שמואל   בסקינד נדב-עמינדב
אברמוביץ אברהם אטקה   בולקינד יגאל   בק צבי
אברמוביץ אריה ליב   בולקינד מאיר   בקר אריה
אברמוביץ מתתיהו   בוקס מיכאל   בר דיין יהושע
אברמוביץ צבי יעקב   בוקסר חרובי ליב אריה   בר נס יזהר
אברמוביץ שלמה   ביברמן ישראל   בר נס (ניסימוב) מרדכי
אוברמן דב   בייט ברוך   בר נס רענן
אוסטשינסקי דוד   ביצ'יק אלחנן   ברונשטיין צבי
אוסטשינסקי הרצל   בירגר אבשלום   ברונשטיין שמואל
אופנהיימר בנימין   בלוך אברהם אליעזר   ברניצקי צבי הירש
אייזן מאיר   בלומברג אלחנן   ברניצקי שמעון
איכילוב יאיר   בלקינד ישי   ברקוביץ זאב
איכילוב יעקב   בלקינד מאיר עתניאל   ברקוביץ ישראל לייב
איל (רובשקין) משה מישקה   בן דוד יגאל   בשארי יוסף
אלבר (ברגר) גרשון   בן דוד (דוכובני) יצחק   בשארי סעדיה
אמיר אלישע   בן זאב אהרן רוני   בשארי שמואל
אנגלברג מרדכי   בן כהן (פריזנט) צבי   ג'מילי יוסף