איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אמיר (הרפז) זיוה   טרויבה רחל   סתוי (ברניצקי) שולמית פיתה
בשארי יונה   ילובסקי (שיינס) יפה שיינה   פיטל (אלמוג) נילי
גרינבלט (אברבנאל) דבורה   יעקבי (יעקובי) סוניה שרה   פלדמן (בלומברג) חיה
הוברמן (זיסל) מרים   כהן (הכסטר) בתיה   פרנק (תשבי) חנה
הלל אסתר   כהנובסקי (ינובסקי) יוכבד   פרנק (כהן) שולמית
הר ציון (אברמסון) רותי   לביא (הייפרט) נעמי   צלניקר (קפלן) צפורה
הרפז הגר   לוטן (מורבין) אסתר   קטלובסקי (בנד) שולמית
הרפז (פופל) שפרה   מעברי (טביב) רחל   קפלון (קריצ'בסקי) פנינה
וולפרט (ביר) רות   נחמיאס צפורה ציפי   קרסנשטיין (דשבסקי) מניה
זילברשטין (בן עוזיאל) מרגלית   סלונים (שלאין) חנה   רוטשילד (יעקובי) תהילה