איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברכה נסים   מנשרוב משה   רון בצלאל
וייס טוביה   סררו יהושע שוקי   רייכהרט יעקב ישראל קובי
כהן אשר   רודה אמנון   רמז (זמסקי) רם
מכניק פנחס   רוטשטיין יששכר   שיפריס ראובן