איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אופנהיים גדעון   לבב (ליבוביץ) גדעון   שליטא דוד
בר נס רענן   פלג ניצן   שפריר אהוד
גכטמן גדעון   פלד מרדכי מוקי   תיק גד
דורון (יאגר) רוני   פרסוב שמואל    
כהן אהרון   שלו (וינשלבוים) אבנר