איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גוטהילף (פלוטניק) תמר   מנקס רום (פרומקיס) חנה   קופלביץ (רבינוביץ) רחל
גורן (גורביץ) מינה   סמואל אדית   רום (לישנסקי) עבריה
גייל וודרוף רימונה   סמואל אוה חוה   רונן רות
גן (עראקי) ציונה   פורטר אלישבע   שטרסברג (ויינר) רונית
חסיד (וינר) הדס   פינס (ימפולסקי) רות   תיק (בולקינד) איריס
לוי (רשף) ענבל   צור (בן דוד) פנינה   תמרי (גרשוני) נאוה