איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איזנברג (רוגוטנר) דפנה   וילקנסקי (יסעור) מלכה   לסט (פינקלשטיין) אורה
בייט (זרקובסקי) נורית   יזרעאל אסתר   רויטר (ציגלר) חנה
בן דור (דירקטור) עדה   כהן (בובשובר) אסתר אסיה   שמעוני (רסינסקי) נורית
ברגמן (שינדלר) נילי   לופו (מזרחי) איריס   שמרון (דוידוביץ) אורית