איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה בוסתנאי   כהן בנימין   רטנר אלכסנדר
איזנברג אמנון   כהן משה מרדכי   שמיר (קופרשטיין) שמאי
בר (ברו) אפרים   לויתן איתי   שניר אמיתי
גדסי עמיאל   סורסקי אלי   שקד אורי
גוטרמן יואל   רזי יוסי